Sök

Du är inte så rädd för att misslyckas som du tror!

Inte sällan pratar vi om att vi är rädda för att misslyckas eller risken att misslyckas med något men jag är inte så säker på att det är det vi egentligen är rädda för. Själva misslyckandet, t ex att komma av sig eller säga fel i ett tal, varar ju bara en kort stund. Det är snarare så att det är vår tolkning av vad misslyckandet gör oss till som skrämmer oss. Vi dömer oss själva i andras ögon efter vad vi tror att de ska tycka, tänka eller tro om oss efter att vi har misslyckats. Oftast ingenting faktiskt.I alla fall inte i det långa loppet.

Vi är med andra ord inte så rädda för att misslyckas som vi är rädda för att vara misslyckade.

När vi då vet vad vi är rädda för kan vi resonera med oss själva om vad som är troliga konsekvenser för att på så vis våga ta risker och möta det obehag vi känner. Det är vad att vara modig handlar om för mig. Att identifiera det som skrämmer men välja att göra ändå.

Utan rädslor vare sig kan eller behöver du vara modig.

Att vara modig förutsätter att vi upplever någon form av rädsla eller obehag.

Än en gång, att vara modig är ett val.

24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Känslosann!

Dina känslor bär på sanningar men det är inte alltid sanna! Det är viktigt att du lyssnar på dina känslor och lär dig att tolka dem rätt. Rädsla är något som de flesta av oss förknippar med något nega

Mod är en förmåga och inte en egenskap

Tror du att mod är något som vissa bara har naturligt och andra (du själv) inte? Du ser personer runt omkring dig som utan att tveka gör det du drar dig för. (Du är ju inte rädd, du drar dig bara för