Sagt om Fredric

"Fredric är en fantastisk pedagog som är mycket inspirerande och tydlig i sina mål"

Anders Holdar

Grundare av Kroumata och ämnesansvarig för slagverk, SMI.

"Fredric spelar en ytterst viktig roll i utvecklingen av våra didaktiska verktyg i ett föränderligt samhällsklimat"

Joakim Anterot

Lektor och ämnesföreträdare i slagverk, KMH.

 

Coachande lärarskap

Jag tror att många kan känna igen sig i att vi når fram till vissa elever men inte andra. Hur vi än försöker lyckas vi inte skapa dialog, motivera och inspirera. 

Alltför ofta utgår vi från oss själva och vissa elever är mottagliga för det och andra. Jag hör ofta lärare säga att ”de har inte knäckt koden än” men tänk om det är vi lärare som inte har knäckt koden till dem?
 

Kursen ger dig konkreta verktyg för att skapa lust och synliggöra lärande. Du lär dig medveten kommunikation så att du snabbt kan anpassa ditt förhållningssätt efter dina elevers behov.
 

Ett coachande förhållningssätt hjälper dig att uppfylla Barnkonventionens uppdrag om att ge alla barn en röst och skapa en meningsfull fritid. Det är en form av lågaffektivt bemötande där du stöttar eleverna i deras utveckling som både människa och kulturutövare.

Kursen ges i två steg där du/ni kan boka steg 1 som en fristående kurs för att sedan välja att bygga på med steg 2 som uppföljning vid ett senare tillfälle.
Kursen kan specialanpassas efter era behov.
 

Ur innehållet:

 • Mål och förväntningar

 • Coachingens 5 nycklar

 • Mindset

 • Motivationsasken

 • 4 framgångsrika förhållningssätt som pedagog

 • Generativ feedback och återkoppling

 • Värderingar och attityder

 • Praktiska övningar och effektiva verktyg

   

Tid: Enligt överenskommelse 

Pris: Efter offert

Please reload

Kontakt

 • Gray Facebook Ikon
 • Gray Instagram Ikon

Här hittar du kurser och föreläsningar i metodik och ledarskap. Jag hjälper er att nå er fulla potential!
"Att vara modig är ett val!"

 - Fredric Käld, Coach, mentor och inspiratör

070 605 00 22
Stockholm

© 2020 Fredric Käld Utbildning AB