Sagt om Fredric

"Fredric är en fantastisk pedagog som är mycket inspirerande och tydlig i sina mål"

Anders Holdar

Grundare av Kroumata och ämnesansvarig för slagverk, SMI.

"Fredric spelar en ytterst viktig roll i utvecklingen av våra didaktiska verktyg i ett föränderligt samhällsklimat"

Joakim Anterot

Lektor och ämnesföreträdare i slagverk, KMH.

 

Coachande lärarskap

Hur mycket skulle det vara värt för dig om du lärde dig hur du kan öka dina elevers engagemang och delaktighet med kanske 10%? 20%? Mer?

Tiderna förändras och det snabbt så att utveckla pedagogik och metodik är kanske viktigare än någonsin. 

Lärarrollen är inte densamma som den var för några år sedan och det ställs nya krav för att möta elevernas behov av utbildning och utveckling.

Hur möter vi eleverna där de är idag?
Hur kan vi öka engagemang, motivation och utmana begränsande tankesätt? 

Ett coachande förhållningssätt hjälper dig att uppfylla Barnkonventionens uppdrag utifrån barnrättsperspektiv, barnperspektiv och framförallt barnets perspektiv. Det är en form av lågaffektivt bemötande där du stöttar eleverna med hjälp till självhjälp.

 

Vi erbjuder kurser och utbildningar i coachande lärarskap för lärare och/eller skolledare i alla skolformer. Du kan boka en utbildning på plats hos er som vi kan skräddarsy efter era behov eller boka plats på en av våra kurser och utbildningar. Se nedan...​

Please reload